2022-01-27

ЗАСАГ ДАРГА

Ургийн овог: Төлек Кадир

Овог:   Даут

Нэр:     Есболат

Төрсөн он сар: 1986.4.14

Ам бүл: Эхнэр 5 хүүхдийн хамт амьдардаг

Мэргэжил: Нефтийн инженер

Зэрэг дэв: Техникийн ухааны магистр

Даут Есболат

Боловсрол:

1993-2001онд Цагааннуур тосгоны дунд сургууль, ерөнхий боловсрол

2001-2003 онд аймгийн 6-р ахлах сургууль, бүрэн дунд боловсрол

2003-2007онд Улаанбаатар хотод ШУТИС-д Газрын тосны хадгалалт,

тээвэрлэлтийн инженер мэргэжил эзэмшсэн.

2010-2012 онд ШУТИСургуульд Техникийн ухааны магистр зэрэг хамгаалсан.

Ажлын туршлага:

2007-2008 онд Улаанбаатар хотод “Шунхлай” ХХК-д газрын тосны агуулахын нярав

2008-2009 онд Баян-Өлгий аймгийн “НИК-Петровис” ХХК-д ШТС-ын эрхлэгч,     

2009-2015 онд Онцгой Байдлын Ерөнхий газрын харьяа Улсын Нөөцийн Цагааннуур дахь газрын тосны агуулахад Эрхлэгч-инженер,

2015-2020  Цагааннуур тосгоны захирагч

2020 оноос аймгийн ИТХ-ын төлөөлөгч, Ногооннуур сумын ИТТХ-ын төлөөлөгч

2020 оноос Өлгий сумын Засаг даргаар ажиллаж байна

2021 оноос Өлгий сумын Монгол Ардын намын даргаар ажиллаж байна