2022-01-27

ЗАХИРАГЧИЙН АЖЛЫН АЛБА

  • Дэд бүтэц хариуцсан ахлах түшмэл

 А.Айтуган Дэд бүтэц хариуцсан ахлах түшмэл

2006-2007 онд “Алтан Гео” ХХК-нд геологийн инженер

2007-2009 онд  “Су-Арна” ХХК-нд гидрогеологийн инженер

2009-2010 онд “SS Mongolia” ХХК-нд хөдөлмөр хамгааллын инженер

2010-2016 онд “Ник Петровис” ХХК-нд 2-р ба 3-р шатахуун түгээх станцын эрхлэгч

2016-2020 онд Өлгий сумын Засаг даргын орлогч

2020 оноос эхлэн Өлгий сумын ЗДТГ-ын Дэд бүтэц хариуцсан ахлах түшмэлээр ажиллаж байна.

  Дэд бүтцийн салбарт  хотод хэрэгжиж буй арга хэмжээний хангуулах ажлыг зохион байгуулах үүрэгтэй

  • Худалдаа үйлчилгээ хариуцсан түшмэл

Ж.Мурат Худалдаа үйлчилгээ хариуцсан түшмэл

1986-1988 онд Дэлүүн сумын Худалдаа бэлтгэлийн ангид эрхлэгч

1988-1990 онд БӨ Аймгийн Худалдаа бэлтгэлийн удирдах газарт мэргэжилтэн

1990-1993 онд Аймгийн Эд хэрэглэгчдийн хоршоодын холбоонд Брокер

1993-1996 онд аймгийн Номын худалдааны газрын эрхлэгч

1996-1999 онд аймгийн ХХАА Даатгалын газарт Даатгалын байцаагч

2000-2004 онд Номин даатгалын Баян-Өлгий аймгийн салбар дахь захирал

2004 оноос өнөөдрийг хүртэл Өлгий сумын ЗДТГ-т Худалдаа үйлчилгээ хариуцсан түшмэлээр ажиллаж байна.

  Хотын захирагчаас зохион байгуулсан ажил болон худалдаа үйлчилгээний цэг салбарт оршиж буйзөрчил дутагдлыг арилгах талаар холбогдох мэргэжлийн байгууллагуудтай уялдаа холбоог сайжруулах тал дээр ажиллана.

  • Нийгэм бодлогын хариуцсан түшмэл

Х.Берден Нийгэм бодлогын хариуцсан түшмэл

2002-2004 онд Аймгийн ЕБ-ын 4-р сургуульд багш

2004-2013 онд Өлгий сумын3-р багийн засаг дарга

2014-2017 онд Өлгий сумын ЗДТГ-ын дарга

2018 оноос өнөөдрийг хүртэл Өлгий сумын Нийгэм бодлогын хариуцсан түшмэлээр ажиллаж байна.

Төрөөс хүн амын бодлогын баримтлах чиглэл болон сумынхаа хүн амын бодлогын талаар Засаг даргаас анхаарах асуудлыг боловсруулах нийгмийн салбарын байгууллагуудад төр засгийн бодлогын хэрэгжилтийг зохион байгуулна.

  • Архитектор

        Хотын ерөнхий төлөвлөгөөний дагуу хот төлөвлөлт газар олголт ажлыг оновчтой зохих түвшинд зохион байгуулах тал дээр ажиллана.

Т.Ергулан Архитектор

Эрхэлж байсан ажил, албан тушаал

2017-2018 онд “Менамур”, “Руснур” ХХК-нд архитектор

2019 оноос өнөөдрийг хүртэл Өлгий сумын ЗДТГ-ын архитектороор ажиллаж байна.