2022-01-27

НИЙТИЙН ЭРҮҮЛ МЭНД, БИЕИЙН ТАМИР, АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛ

С.Серикжан Нийтийн эрүүл мэнд, биеийн тамир, аялал жуулчлал хариуцсан мэргэжилтэн

  • Эрхэлж байсан ажил, албан тушаал

2014-2016 аймгийн МХГ-ын хураалтын байцаагч

  • Дулаан хар уул урхайд менежер

      2021 оноос Өлгий сумын ЗДТГ-т Нийтийн эрүүл мэнд, биеийн тамир, аялал жуулчлал хариуцсан мэргэжилтэнээр ажиллаж байна.