2022-01-27

САНХҮҮГИЙН АЛБА

Х.Ербол – Санхүүгийн албаны дарга

Боловсролын байдал:

1982-1986 онд Улаанбаатар хотод Хөдөө Аж ажхуйн дээд сургуульд Нягтлан бодогч- эдийн засагч мэргэжилээр

2009-2010 Улаанбаатар-Эрдэм Оюу дээд сургуульд Бизнес удирдлагын магистр

Ажилласан жилийн байдал:

1986-1988 онд Аймгийн Хөдөө аж ахуйн удирдах газрын тайлан бүртгэлийн хэлтэст Бүртгэлийн мэргэжилтэн

1988-1988 онд Ардын депутатуудын Гүйцэтгэх захиргааны Хөдөө аж ахуйг удирдах газрын Санхүү аж ахуйн тасагт ахлах ня-бо

1988-1990 онд АДГЗ-ны ХАА-г удирдах газрын Төлөвлөгөө санхүү тайлан бүртгэлийн хэлтэст байцаагч, нягтлан бодогч

1990-1991 онд ХАА-н нэгдлийн холбооны зөвлөлд Байцаагч нягтлан бодогч

1991-1991 онд ХАА-н Хоршооллын даатгал компаний Баян-Өлгий аймгийн салбарт Баяцаагч-эдийн засагч

1991-1997 онд ХАА-н хоршооллын даатгал компаний Баян-Өлгий аймгийн салбарт Эдийн засагч-нягтлан бодогч

1997-2001 онд Аймгийн ЗДТГ-ын харьяа Газрын албанд Байцаагч-нягтлан бодогч

2001-2003 онд Аймгийн Байгаль орчны албанд нягтлан бодогч

2003-2009 онд Баян-Өлгий аймгийн Газрын албанд нягтлан бодогч

2009-2016 онд Аймгийн Газрын харилцаа барилга хот байгуулалтын газарт Санхүү төсвийн мэргэжилтэн бөгөөд нягтлан бодогч

2016-2021 онд Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Санхүү, төрийн сангийн хэлтэст Хэлтсийн дарга

2021 оноос Өлгий сумын Засаг даргын Тамгын газарт Санхүүгийн албаны даргаар ажиллаж байна.