2022-01-27

ТАМГЫН ГАЗРЫН ТАНИЛЦУУЛАГА

Ч.Бахатжан Өлгий сумын Засаг даргын Тамгын газрын дарга

  • Боловсролын байдал

1996 онд ерөнхий боловсролын 4 дүгээр сургуульд 10 жилээ дүүргэсэн

1996 онд Увс аймагт Цагдаагийн дамжаа

1999-2003 онд МУИС-ийн Ховд аймаг дахь салбар сургуулиас Газарзүйн багш

2012-2014 онд Хүмүүнлэгийн их сургуулиас Боловсрол суудлалын магистр тус тус төгссөн.

  • Эрхэлсэн ажил, албан тушаал

1996-1999 онд Баян-Өлгий аймгийн Цагдаагийн хэлтэст цагдаа

2003-2004 онд Өлгий сумын ерөнхий боловсролын 6-р сургуульд багш

2004-2017 онд Өлгий сумын ЕБ-ын 5-р сургуульд багш, Үйлдвэрчний эвлэлийн хорооны дарга

2017 оноос Өлгий сумын Засаг даргын Тамгын газрын даргаар  ажиллаж байна.