2022-01-27

ХОТ ТОХИЖУУЛАЛТЫН АЛБА

ХОТ ТОХИЖУУЛАЛ

Нэрс Албан тушаал Өмнө эрхэлж байсан ажил албан тушаал
1 К.Ерлан Хот тохижуулах албаны Дарга 2008-2021 НИК, ШТС агуулгын эрхлэгч
2021 оноос Хот тохижуулахын албаны дарга
2 Т.Хурманшарив Ерөнхий менежер 1987-2000 онд Барилгын 4-р трест Инженер ,
ЦЕХ-ийн дарга 2001-2021 одоо хүртэл ХТА-ны Ерөнхий менежер
3 Х.Шалхар Цахилгаан хариуцсан мэргэжилтэн 1989-1995 Ноос угаах үйлдвэрд ээлжийн мастер, техник 2002-2006  инженер 2008-2021 цахилгаан хариуцсан мэргжилтэн
4 М.Саулешхан Ня-бо 1989-1998 Барилга ваазд ня-бо 1998-2000 Асау ХХК  ня-бо 2008-2021 ХТА-ны ня-бо
5 А.Айбек Ногоон байгууламж хариуцсан мэргэжилтэн 2017-2020 монгол тамхи со ххк худалдааны төлөөлөгч 2021 одоо хта ногоон байгууламж хариуцсан мэргэжилтэн
6 Е.Берикбол Ариун цэвэр хариуцсан мэргэжилтэн 2016-2018 хотгор зам инженер 2018-2019 Алтай трейд ххк нярав 2019-2020  хта-ны ариун цэвэр хариуцсан мэргэжилтэн
7 С.Гүлстан ААНярав 2018-2019 Анунгоо ХХК худалдааны төлөөлөгч 2020 оноос одоо хүртэл ХТА-ны ААНярав
8 У.Женисбек Х.Нурлан Цахилгаанчин  
09 Х.Кенжебай Ж.Бекбол Жолооч  
10 Т.Жанаргүл Конторын үйлчлэгч  
11 1.Р.Хуттыбай 2.А.Жанболат 3.Н.Ахбулан 4.Х.Бахыт 5.К.Нургажы 6.Б.Серик       Хар зам үйлчлэгч  
            12 7.Дүйсенбек 8.Биржан 9.Натейхан 10.Ербол 11.Жандос 12.Жанат 13.Бахытжол               Гэрээт  хар замын үйлчлэгч  
13   1.Маханбет  Конторын үйлч  
14 2.Д.Галтхуяг 3.Ш.Хажимбек 4.Шалабай 5.Болатбек   Ногоон байгууламжийн хариуцсан манаач  
15 6.Е.Жанболат Төв хогийн цэг хариуцсан манаач  
16 7.Х.Худайберген Стадион хариуцсан манаач