2022-01-27

ХУУЛИЙН АЖИЛТАН

М.Саулеш – ЗДТГ-т хууль, эрх зүй хариуцсан мэргэжилтэн

Дээд боловсролтой, эрх зүйч мэргэжилтэй,

2006 оноос аймгийн Өмгөөлөгчдийн холбоонд өмгөөлөгч,

2013 оноос аймгийн Үйлдвэрчний эвлэлийн холбоонд орон тооны хуулийн зөвлөх, 2017 оноос Өлгий сумын ЗДТГ-т хууль, эрх зүй хариуцсан мэргэжилтэнээр ажиллаж байна.